Startsidan. Lokaldelen. Arkiv. Dokument. Köp och sälj. Kontakt och info.Renovering av Målilla BRB35

Efter att klubbens motor så snöpligt havererade för några år sedan har nu återställandet rullat i gång.
Det som hänt med motorn var att vevaxellagret skurit och vevaxeln var i behov av slipning.
Målilla hembygdsförening hjälpte oss med att gjuta ett nytt babbitslager i vevstaken.
En firma i Göteborg åtog sig att borra det nya lagret till rätt dimension och att slipa veven.
Vid framkomsten till Göteborg visade det sig dock att vevaxeln var för stor för att de skulle
kunna slipa den. Den fick skickas till Uppsala där ett företag kunde slipa den.
Det är en mycket berest axel vi har. Som syns av bilderna är det stora och tunga delar att jobba med.


Äntligen dags för provstart!


Så fort skulle den inte gå.
Det blir nog till att plocka bort varvtalsregulatorn för kontroll och justering.


Startförsök Nr2 med fixad regulator.För den intresserade kan nämnas att det var excenterskivorna som kärvade efter att ha legat oanvända i några år.


Tillbaka.